Katedra Elektroniki, Elektrotechniki i Mikroelektroniki została utworzona 1 stycznia 2020 roku z połączenia poniższych jednostek wewnętrznych dawnego Instytutu Elektroniki:

Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki,

Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów,

Zespół Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Działalność dydaktyczna i badawcza pracowników katedry realizowana jest w zespołach o składzie osobowym odpowiadającym składom wyżej wymienionych jednostek.

Tymczasowe strony tych zespołów dostępne są pod adresami:

http://zpeir.aei.polsl.pl/

http://ztois.aei.polsl.pl/

http://zmin.aei.polsl.pl/

 

Kierownikiem katedry został dr hab. inż. Zdzisław Filus, prof. Pol. Śl.


Drukuj